Vooruitgang door stressloze productiviteit

Vooruitgang door stressloze productiviteit

Time Management - Getting Things Done

Om in de competitieve economie van vandaag te overleven is het van belang dat uw organisatie de kosten drukt en de omzet verhoogt. Medewerkers dienen hun capaciteiten ten volle te benutten om dit mogelijk te maken.
 
Concreet betekent dit dat zelfs onder zware werkdruk emails behandeld worden, taken uitgevoerd worden en projecten voortdurend de juiste richting uitgaan. Komen volgende problemen bekend voor ?

 • medewerkers hebben het moeilijk om met de omvang van hun takenpakket om te gaan en voelen zich 'overweldigd' door hun werk
 • medewerkers zijn gestresseerd, wat zich uit in absenteïsme, een verlaagde productiviteit en een hoog personeelsverloop
 • iedereen is voortdurend bezig met het uitvoeren van de 'dagdagelijkse' taken en men komt niet tot de uitvoering van ideeën van een 'hoger niveau' die op termijn de efficiëntie kunnen verbeteren of de omzet verhogen
 • medewerkers hebben het moeilijk om hun manier van werken aan te passen aan een steeds wijzigende organisatie (change management)
 • heel wat (soms ook belangrijke) emails blijven onbeantwoord
 • op meetings gemaakte afspraken worden niet altijd uitgevoerd
 • klantentevredenheid is niet optimaal gezien de klant niet altijd volledig wordt geholpen

 
Bij de huidige werkdruk is het hoe langer hoe moeilijker om een volledig overzicht van alle taken 'in je hoofd' te houden en om op elk moment de meest aangewezen taken uit te voeren. Tijdens de opleiding 'Time Management op basis van Getting Things Done' leer je een methode aan die je toestaat om alle items in een vertrouwd systeem op te vangen. Op deze manier werken heeft de volgende voordelen:

 • een juiste inschatting over welke acties op een gegeven ogenblik het meest aangewezen zijn
 • verdwijnen van 'lekken' in de uit te voeren taken (onbeantwoorde emails, onuitgevoerde afspraken uit meetings, onbeantwoorde vragen van een klant, ...)
 • grotere klantentevredenheid gezien een snelle en complete afhandeling van taken
 • medewerkers zijn beter voorbereid op veranderingen in de manier van werken (change management)
 • stressreductie door het aangename gevoel het werk onder controle te hebben
 • vrijkomen van tijd en energie voor denken over strategische en langere termijnprojecten gezien de korte termijn acties in een vertrouwd systeem kunnen 'losgelaten' worden
 • het is gemakkelijker om de draad weer op te pikken na een storing

Of om het samen te vatten: werken volgens de 'Getting Things Done' methode zorgt voor een optimale persoonlijke effectiviteit.
 
De time management technieken die in de training worden uitgelegd zijn gebaseerd op de 'Getting Things Done' methode van de Amerikaanse auteur David Allen. De toepassing ervan zorgt voor een onmiddellijke en meetbare verhoging van de productiviteit.
 
Voor een offerte of meer informatie over deze opleiding time management op basis van 'Getting Things Done', Contacteer ons.